ŽALBE

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 6 stavki 3 Zakona o pružanja usluga u turizmu (Nar.nov., br. 130/17) obavještavamo cijenjene potrošače da svoje prigovore na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na slijedeću adresu: Dubrovnik Sun d.o.o., Iva Dulčića 42, 20000 Dubrovnik, te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na istu adresu ili e-mail adresu: info@dubrovniksun.hr, odnosno, na telefax broj: 020 436 336

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

let the sun shine