PROFESIONALNI ORGANIZATOR KONGRESA U HRVATSKOJ

Prepustite našem iskusnom timu profesionalaca kompletnu organizaciju vašeg događanja!

SASTANCI, INCENTIVI, KONFERENCIJE, IZLOŽBE, SPORTSKA DOGAĐANJA

Dubrovnik Sun PCO je agencija specijalizirana za organizaciju kongresa, sastanaka, insentiva, team building-a, sajmova i sportskih događanja. Dugogodišnje iskustvo stečeno sa preko 500 organiziranih domaćih i međunarodnih događanja će doprinijeti uspjehu vašeg kongresa, uz visok stupanj kvalitete i profesionalnosti od same ideje i kandidature do izvedbe i završnih radnji.

Dubrovnik Sun PCO je Vaša podrška za kompletan menadžment organizacije koji podrazumijeva:

 • Priprema kandidature
 • Izrada dokumentacije za natjecanje sa konkurentima, te dogovaranje strategije.

 • Odabir destinacije
 • Savjetovanje i pomoć pri odabiru najprikladnije destinacije sukladno potrebama organizatora i samog događanja, te usporedba mogućih destinacija.

 • Zakup hotelskog smještaja i kongresnih prostora
 • Po odabiru destinacije, inicijalni dogovor finaliziramo zakupom smještajnih kapaciteta, te adekvatnih kongresnih prostora.

 • Brendiranje i promocija kongresa
 • Pomoć pri brendiranju kongresa, dizajn identiteta po kojemu će događanje biti i vizualno prepoznatljivo, promocija kongresa prema ciljanim skupinama, on-line promocija i koordinacija s medijima.

 • Izrada web stranice
 • Profesionalna izrada web stranice kongresa najnovijim alatima i tehnologijom kako bi ista kao ogledalo proizvoda bila što atraktivnija i jednostavnija za korisnika, uz konkretan i koristan sadržaj.

 • Priprema i vođenje buđeta
 • Sastavljanje optimalnog budžeta za uspješnu organizaciju uz vođenje istog profesionalnim pristupom i odnosom.

 • Upravljanje i vođenje on-line prijava za smještaj
 • Uz posjedovanje vlastite tehnologije, razvijene posebno za kongresni menadžment, osiguravamo najučinkovitije vođenje zaprimljenih podataka sudionika za kongres, a sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

 • On-line registracija sudionika, te priprema radnih materijala
 • Najnovija tehnologija omogućuje nam brzo i učinkovito vođenje svih vrsta registracija, uz sortiranje prema raznim zahtjevima organizatora, koja će omogućiti vrlo jednostavnu pripremu registracije i radnih materijala prema dogovorenim kategorijama.

 • Zaprimanje radova i sažetaka
 • U mogućnosti smo vlastitom tehnologijom osigurati za organizatora jednostavno i brzo upravljanje, te jednostavan pregled i ocjenjivanje radova, sažetaka i postera koji su potrebni za odvijanje radnog dijela kongresa.

 • Registracija sudionika on-site
 • Iskusan tim djelatnika agencije osigurati će brzo i neometano odvijanje registracije sudionika, na radost sudionika i organizatora.

 • Organizacija dvorana, tehničke oprema i profesionalna podrška
 • Nakon dogovora o načinu i vremenu korištenja kongresnih dvorana ništa ne prepuštamo slučaju, stoga naš vlastiti tim osigurava profesionalnu tehničku podršku sa našom vlastitom opremom i za najzahtjevnije potrebe.

 • Osiguravanje izvedbe specijalnih tehničkih potreba
 • Hvatamo se u koštac i sa najsloženijim tehničkim potrebama. Naš ekspertni tim veseli se novim izazovima.

 • Postav izložbenog prostora i komunikacija sa sponzorima
 • Komunikacija sa sponzorima prije događanja i osiguravanje potreba u odnosu na zadani prostor. Osiguravanje rješenja postava izložbenog prostora ucrtavanjem u tlocrt, te on-site koordinacija.

 • Organizacija poster sekcije
 • Osiguravanje optimalnog postava poster panoa ili e-postera u namjenjeni prostor.

 • Organizacija transfera i izleta uz on-line prijavu
 • Prikupljanje potrebnih podataka za organizaciju transfera i korištenja izleta za vrijeme kongresa, organizacija jednostavnog i brzog transfera gostiju koji će već pri prvom kontaktu sa destinacijom osjetiti dobrodošlicu, te organizacija izleta zasebno za svaku priliku koji će svakom sudioniku ostati u sjećanju.

 • Komunikacija sa sudionicima, predavačima i gostima
 • Naš tim stoji na raspolaganju svim dionicima kongresa za sve potrebe i zahtjeve, te nudi brzo i efikasno rješavanje.

 • Koordinacija dogovorenih usluga hrane i pića
 • Pomoć i savjetovanje pri odabiru usluga hrane i pića za svaku prigodu, uz kontrolu i koordinaciju dogovorenog na licu mjesta.

 • Pomoć kod odabira idealnog mjesta za zabavu
 • Nakon završenog radnog dijela kongresa, maštovitim idejama i rješenjima osiguravamo vrhunski zabavni program u adekvatnom prostoru kojeg po potrebi i dekoriramo.

 • Organizaciju audio i vizualnih potreba
 • Uz posjedovanje visoko kvalitetne vlastite opreme svi zahtjevi organizatora su uvijek ispunjeni.

 • Savjetovanje, upravljanje i koordinacija na licu mejsta
 • I organizacija je umjetnost. Sve gore navedene usluge potrebno je uskladiti i brižno sinkronizirati kako bi događanje proteklo bez smetnji, a sa što boljim i izvrsnijim rezultatima, za što se brinu naši eksperti na licu mjesta pažljivo motreći i najmanji detalj.

 • Evaluacija
 • Po završetku događanja za organizatora donosimo kompletnu analizu prema željenim i dogovorenim kriterijima, koja će dati detaljnu sliku organiziranog događanja.

Cilj nam je osloboditi Vas razmišljanja o svakom navedenom, ali i ne planiranom detalju, a kako biste dobili vrijeme i mogućnost koncentracije na organizaciju stručnog dijela Kongresa. Dubrovnik Sun je i DMC agencija, te se isključivo naš tim brine o svakom detalju organizacije, od hotelskog smještaja i tehničkih potreba u dvoranama, do transfera, izleta i svih ostalih društvenih aktivnosti, a samim time niti jednu kariku ne prepuštamo slučaju. U konačnici, želimo pružiti vrhunsku uslugu i za Vas i za Vaše sudionike!

pošalji upit
let the sun shine