Jedanaesti međunarodni kongres / 11th international symposium
OPLEMENJIVANJA BILJA, SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO
(Plant breeding, seed and nursery production)
6. – 9. studenog 2018.
Hotel Sol Garden Istra 4* – Umag

  SMJEŠTAJ
  PODACI
  PLAĆANJE
  POTVRDA
Podaci označeni sa su obvezni!

IME:         
PREZIME:
Datum dolaska:
Datum odlaska:Molimo da odaberete hotel i tip sobe :


Hotel SOL GARDEN UMAG 4*

jednokrevetna soba (480,00 kuna po osobi dnevno, noćenje/doručak)

dvokrevetna soba (340,00 kuna po osobi dnevno, noćenje/doručak)


jednokrevetna soba (520,00 kuna po osobi dnevno, polupansion)

dvokrevetna soba (380,00 kuna po osobi dnevno, polupansion)Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 8,00 kn po osobi dnevno.
Rezervacije soba će se vršiti po redoslijedu zaprimljenih rezervacija i ovisno raspoloživosti soba u hotelu.
U dvokrevetnoj sobi želim biti sa:
Ime:
Prezime:

Ukoliko ste odabrali dvokrevetnu sobu molimo da i osoba koju ste naveli pošalje svoj obrazac prijave.